x Skal du bestille tolk til en KomUdbud-Kommune? Læs mere her.
Alle KomUdbud-kommuner kan bestille tolkninger hos Tolkdanmark. Bestillinger foretages nemt via vores 'bestil tolk' formular, info@tolkdanmark eller via tlf. 70272223 (vælg '0' og du vil blive viderestillet til vores Kom-linje).

Læs mere

Tolkdanmark

Danmarks største oversættelses- og tolkebureau
med over 5.000 tolke og oversættere


Til regioner, læger, kommuner og kunder med særlig aftale/kontrakt

Til erhverv, private, regioner og kommuner uden særlig aftale/kontrakt

Følg din bestilling

Ydelser

Vi tilbyder seks forskellige former for tolkning – Klik på én af ydelserne for at få mere information

Fremmødetolkning

Videotolkning

Telefontolkning

Skriftlig oversættelse

Tegnsprogstolkning

Skrivetolkning

Fremmødetolkning
Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform i det kommunale regi og bruges for eksempel ved samtaler, under møder, præsentationer, undervisning, uddannelseskurser etc. Ved denne form for tolkning er der tale om, at tolken møder op på stedet, hvor den planlagte tolkning skal finde sted. Tolken præsenterer sig og sikrer sig indledende, at der er sproglig forståelse samt bekræfter sin tavshedspligt. Herefter gennemføres tolkningen. I fremmødetolkning optræder tolken som mellemled mellem de personer, der skal føre en samtale. Tolken lytter til de pågældendes udsagn og gengiver dem derefter, normalt med støtte i notater, som er taget undervejs. Hver af de talende holder en pause efter hver anden eller tredje sætning, så tolken får mulighed for at oversætte, hvad der er blevet sagt. Følgende fordele er ofte fremhævet ved denne form for tolkning:

  • Det er en ideel tolkeform ved komplicerede drøftelser, møder og forhandlinger. Med konsekutiv tolkning får deltagerne mulighed for at reflektere over samtalen, mens den foregår.
  • Det fungerer godt i forhold til små grupper, når der kun skal tolkes til/fra ét sprog.
  • Der skal ikke bruges udstyr eller teknisk personale.

Videotolkning
Videotolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm.
Den simple beskrivelse er, at en tolk sidder i et af Tolkdanmarks videocentre og oversætter kundens samtale med for eksempel en borger via skærm.
Videotolkning anses som et godt alternativ til fremmødetolkning.

Telefontolkning
Telefontolkning kan være løsningen i en række situationer, hvor det ellers ikke ville have været muligt, eller forbundet med store omkostninger, at få en tolk til at møde op.
Det kan for eksempel være ved ganske korte samtaler eller i situationer, hvor store afstande gør det svært at få en kvalificeret tolk frem til det rette tidspunkt.

Endelig kan der være situationer, hvor den øgede grad af anonymitet, der følger af telefontolkningen, opleves som en fordel for samtalen med borgeren.

Telefonbesked
Telefonbesked kan være løsningen i en række situationer, hvor kunden ønsker at formidle en besked videre til borgeren. Det kan for eksempel være ved situationer, hvor borgeren skal mindes om et specifikt tidspunkt/møde. Tolken vil videregive beskeden til borgeren, og hvis tolken ikke kan få umiddelbar kontakt, vil tolken op til fire gange dagligt i to dage forsøge at levere beskeden til borgeren. Der kan dog være situationer, hvor borgeren ikke kan træffes.

Nyhed: Mylect ApS - vores nye skriftlige afdeling
Vores nye afdeling håndterer alle typer af skriftlige oversættelsesopgaver, korrektur, transskribering og layoutarbejde. Afdelingen hjælper også med alle former for autoriseret/certificeret oversættelse og legalisering (attester, uddannelsespapirer, kørekort o.l.). Prisen udregnes ved hver opgave og der tages højde for type af opgave, sværhedsgrad samt tekstens omfang.

Afdelingen kan kontaktes via www.mylect.com.

Pressemeddelelse: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-afdeling-for-skriftlige-services-i-tolkdanmark?publisherId=13560448&releaseId=13620159

Tegnsprogstolkning
Tegnsprogstolken tolker simultant, altså samtidig med den der taler. Tolken er neutral og oversætter det som siges direkte. De fleste døve borgere oplever det utilstrækkeligt at kommunikere ved at skrive korte spørgsmål og svar, og det er sjældent hensigtsmæssigt at bede pårørende om at tolke. Den døve borgers ret til information og privatliv sikres ganske enkelt bedst ved at bestille tegnsprogstolk. Denne ret er også beskrevet i FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap, hvor artikel 9 om tilgængelighed bl.a. handler om at sikre adgang til information og kommunikation, for eksempel ved at sørge for tegnsprogstolke.

Gå til Tegnsprogs- og skrivetolkning-siden

Skrivetolkning
Skrivetolkning foregår ved, at en tolk på en bærbar pc skriver, hvad der bliver sagt, og borgeren læser herefter det skrevne på en ekstern skærm, for eksempel en tablet. Skrivetolk kan benyttes af alle, blot man kan læse sproget. En skrivetolk taster meget hurtigt - op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet. Men det talte sprog svarer til ca. 1200 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken resumerer det, der er blevet sagt. Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i noget tid, inden den forsvinder.

Gå til Tegnsprogs- og skrivetolkning-siden

Job og karriere

Tolkdanmark søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke.
Du skal kunne udtrykke dig på et flydende talesprog.
Du skal kunne formidle kommunikation mellem parterne.
Send os din ansøgning via nedenstående felt med information om, hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!Søg job nu

Et helt hold til din rådighed

Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros til en tolkning eller ønsker du yderligere information,
så udfyld nedenstående formular og send den til os.
Du er også velkommen til at sende din klage direkte til  klage@tolkdanmark.dk 

Telefon 70 27 22 23 70 20 99 12
Telefon for tolke 78 70 37 37
Fax 44 26 64 64
CVR nr 32362834
Generel kommunikation info@tolkdanmark.dk
For bestilling af tolk bestilling@tolkdanmark.dk
For ris og ros Klik herSkriftlig oversættelse skriftlig@tolkdanmark.dk
Videocenter tele@tolkdanmark.dk
Kvalitetsafdeling klage@tolkdanmark.dk
Tegnsprogsafdeling tegn@tolkdanmark.dk
IT-afdeling IT@tolkdanmark.dk
Økonomiafdeling bogholderi@tolkdanmark.dk
Løn loen@tolkdanmark.dk
HR hr@tolkdanmark.dk
  • København
  • Islevdalvej 100A, 1.
  • 2610 Rødovre
  • Aarhus
  • Ny Banegårdsgade 42
  • 8000 Århus C